ELATEC-Elektrisch-wiedbed.jpg

Op zoek naar mijn Elatec initiatief? 

Maak kennis met veldrobots voor akkerbouw en tuinbouw

Filter en vergelijk veldrobots. 

Meer nodig? Laat het weten!

Van maat XL naar XS

Visie

Elke dag eet je. Dat eten is er dankzij de evolutie van jagen naar het telen in velden. Heel lang geleden op mankracht, later met dieren en nu met, tractoren en andere mechanisatie. Een akkerbouwer kan nu duizenden kilo's per uur oogsten. Maar deze machines zijn gemaakt voor het telen in grote uniforme velden en beschadigen daarnaast met het eigen gewicht de grond. Tien olifanten wegen minder dan een suikerbietenrooier. Ruimte voor verdere evolutie.... naar een efficiëntere en meer eco-vriendelijke aanpak. 

 En waarom zouden daarvoor de grote technologie trends de akkerbouw overslaan? Plant specifieke 'big data', ziekte herkenning door 'artificial intelligence' en 'automated' besturing. Er kan meer geoogst worden, in een meer eco-vriendelijke manier. Nieuwe technologie trends maken de weg vrij voor een radicaal andere aanpak met autonome en ultra-lichte kleine machines op het veld...

Laten we als visie zeggen, machines ter grootte van een eend.... ofwel: ducksize. Maar geen zorg of die ene kleine machine het werk aan kan: Vaak een eend alleen gezien? 

WELKE VELDROBOTS ZIJN TE KOOP?

Echt 'te koop' of slechts nog in 'concept'

Niet elke robot is echt al te koop. Er zijn er veel die er nog maar in conceptfase zijn. ​

Om onkuid te schoffelen, fruit plukken .. 

Per robot verschilt wat die kan uitvoeren. En naast de werkzaamheden, moet de robot natuurlijk ook bij de manier van telen passen: Bijvoorbeeld de spoorbreedte. ​

Op bovenstaande en andere criteria, kan je veldrobots selecteren die op door ducksize op deze site zijn gezet. Klik op onderstaande knop om te starten. 

Arbeid besparen?

Een robot kan handwerk overnemen in de akkerbouw en de tuinbouw. Echter, ducksize vind twee factoren belangrijk die de effectiviteit sterk beïnvloeden:  

 • In welke mate vervangt de robot het werk volledig? Typisch can een robot slechts een deel van het huidige handwerk vervangen.  

 • Wat zijn de regels voor autonoom werken? Kan de robot dag en nacht werken, zonder directe supervisie? Of kan het alleen werken wanneer er iemand direct zicht op de robot heeft? Dit is locatie afhankelijk. 

Betere grond?  

Er zijn twee redenen hoe een veldrobot kan bijdragen aan een betere grond: 

 1. De machines wegen minder dan huidige trekkers. Alleen maar om manuren effectiever in te zetten, zijn de huidige machines groter en groter geworden.  .... te betwisten, ook de 'intelligentie' van een robot is duur. En daarmee dus relatief goedkoper op grotere machines. 

 2. Robots kunnen eenvoudig en consistent over dezelfde sporen rijden. Hierdoor blijft de grond waar de planten groeien onaangeroerd. Jaar na jaar! 

Minder middelen?

Minder chemische middelen kunnen uit allerlei drijfveren voortkomen: Regels voor het gewas (gezondheid consument), regels voor de gezondheid van boeren en tuinders, kostenbesparing,  ... of simpelweg om aan te sluiten bij een duurzamere visie van telen. 

Wat robots hiervoor kunnen doen:

 • Herhaaldelijk schoffelen...

 • ...en nog meer schoffelen! 

 • Pleksgewijs spuiten

 • Andere technieken toepassen, zoals UV licht, zonder risico voor boeren en tuinders

Kiss the ground: inspiratie voor robots.

Een inspiratie om te begrijpen waarom en hoe de grond goed te behandelen is. Met twee drijfveren:

 1. De oplossing voor het broeikaseffect

 2. Economische verbetering voor de boer

Kiss the ground is een film die juist de mogelijkheden laat zien, met  indrukwekkende resultaten van verschillende projecten over de hele wereld. En omdat het het effect van bodemdruk, bodembewerking en bodemverzorging extreem zichtbaar maakt, kan het in ieder geval een inspiratie zijn om na te denken over de manier van bewerken en behandelen van de grond in jouw omgeving. 

Kip & ei-verhaal: Krijgen we meer diverse akkerbouw en tuinbouw dankzij robots, of komen robots pas efficient naar voren als de biodiversiteit er al is?

De robots creëren de mogelijkheid om de uniformiteit van het veld te verminderen. De robot hoeft vanuit een functioneel oogpunt niet de sleutel hiertoe te zijn, maar het kan wel in het volledige ecosysteem van de boerderij. Lees verder over de drijfveren en door ducksize voorgestelde veldrobots per item:

CONTACT

Ik ben Corné Rispens, de oprichter van ducksize. ducksize komt uit Nederland en is het directe resultaat van twee passies en het dagelijkse nieuws: 

 1. Opgegroeid zijn op de boerderij

 2. Carriere in de Technologie. Zie mijn LinkedIN.

 3. Dagelijkse nieuws, over mondiale groei en klimaatverandering 


Wereldwijde industrie trends geven mij geen seconde twijfel: AgTech en specifiek deze ' autonome robot trekkers' zullen meer en meer op de velden en de boerderij te zien zijn. Ze gaan ons helpen met bijvoorbeeld onkruid verwijderen, maar juist ook met dingen die we nu nog helemaal niet (kunnen) bedenken. 

Ik kijk uit naar vragen, opmerkingen, suggesties... daarvoor kan onderstaande formulier gebruikt worden. Cheers, Corné Rispens

 

 

ducksize

Grow food production, 
by smaller machinery