top of page

Hoe robots strokenteelt mogelijk maken

(en nog veel meer)

Welke landbouw-robots maken verschil?

Automatische besturing van landbouw-robot met RTK GPS

Bijna inherent aan agrarische robotica is de navigatie met RTK GPS, die nodig is om zijn weg te vinden op het veld. Navigatie met RTK GPS stelt de robots in staat om een ​​vooraf ingestelde route op het veld te hebben, tot op de centimeter nauwkeurig. Dit geeft het grote voordeel dat u elke dag op dezelfde plek in het veld kunt rijden.

Laag gewicht en lage capaciteit in vergelijking met tractoren

De huidige ontwikkeling van landbouw-robots is doorgaans gericht op minder zware machines met een lage capaciteit. Door autonome operaties van de landbouw-robots wordt deze factor om op te trekken naar steeds hogere capaciteit geëlimineerd. Daardoor minder zware machines en de mogelijkheid voor strokenteelt.

Tractor Wheels_edited.jpg

Door landbouw-robots naar vaste rijpaden

Explanation of fixed driving path on farmers field by ducksize

Minder aangetaste grond

Sterk verminderde bodemimpact op het teeltzone . Dit resulteert in hogere opbrengsten.

Blijf precies op dezelfde baan

Bij het rijden op het veld worden rijstroken toegewezen om op te rijden met een nauwkeurigheid van ± twee centimeter

RTK-GPS & zelfde spoorbreedte

  • Geautomatiseerde besturing RTK-GPS

  • Passende werkbreedte van de machine

  • Spoorbreedte overal afgestemd 

Hoe kan een robot helpen?

De meeste landbouw-robots zijn al uitgerust met precisie besturing en zijn relatief licht. Het is zelfs vaak moeilijker om NIET op vaste rijpaden te rijden.

Welke robots?

Het moet afgestemd worden met de band- en spoorbreedte dat het meest geschikt is voor de boerderij. En daarom is het ook afhankelijk van machines die daar al zijn. Veel robots hebben zijn nog beperkt configureerbaar. 

Zet strokenteelt in met landbouw-robots

Hoe robots de sleutel naar strokenteelt kunnen zijn.

Verhoogde biodiversiteit

Ziekten verspreiden minder en vergrote de mogelijkheden voor een hogere biodiversiteit (bv. Insecten, vogels, ...)

Langgerekte mini-velden

In plaats van grote stukken uniforme velden, groeien bij stripteelt kleine streken van verschillende gewassen naast elkaar.

Herontwerp routes voor robot

  • Kleinere machines

  • Herontwerp op transportroute op veld, vooral voor het oogsten van producten

Hoe kan een robot helpen?

Perfecte fit met veld robots! Voor strokenteelt zijn kleinere machines, terwijl autonome robots lichtgewicht zijn en extra arbeidskosten vermijden. 

Welke robots?

Een erg praktische insteek is de overweging om 3 meter werkbreedte te nemen, met 3.15m spoorbreedte. Agrointelli's Robotti en Pixelfarmings 'Robot One' sluiten hier goed bij aan.

Verder gaan dan stroken: mengteelt

intercropping-ducksize.jpg

Uitgewisselde voedingsstoffen

De groei van (slechts) sommige planten kan toenemen door elkaar voeding te geven zoals gras en klaver aan elkaar doen

Maak onderscheid op plantniveau

Tussen het ene gewas wordt een ander gewas toegevoegd. De plant wisselt voedingsstoffen uit die elkaar helpen.

Zeer specifieke gewassen

  • Planten die elkaar actief helpen

  • Passende zaai- en oogstoplossing

  • Plant identificatie bijv. met GPS-tag

Hoe kan een robot helpen?

Mengteelt is voor robots erg complex en daarbij is het aantal huidige gewassen dat hier geschikt voor is opbrengst voordeel van heeft heel beperkt. 

Welke robots?

Landbouw-robots hebben een uitdaging aan mengteelt. Alleen 'thuisgebruik' zoals de Farmbot is verwacht te groeien, waarvan het wel interessant is om van te leren.

Veel Gestelde Vragen

Wat is de definitie van een vaste rijstrook ?

Vaste rijbaan is het pad voor de landbouw-robot om steeds weer op dezelfde positie te rijden. In tegenstelling tot een vaste rijbaan, rijdt in 'traditionele landbouw' een persoon op een tractor in de praktijk over verschillende plaatsen. Daarom zullen meerdere 'paden' resulteren in meerdere plaatsen waar de grond wordt verdicht door de machine.

Wat is de definitie van 'Controlled traffic farming' (ook wel CTF genoemd )?

Controlled traffic farming is een alternatief woord om precies hetzelfde te zeggen als vaste rijpaden, in het perspectief van landbouw. Vooral in Australië wordt CTF al in belangrijke mate toegepast, zonder het gebruik van landbouw-robots.

Wat is de definitie van vaste teeltbedden ?

Vaste teeltbedden is een niet vaak gebruikte term. Vaste teeltbedden zijn hetzelfde als de vaste rijstrook, maar door deze bewoordingen te gebruiken wordt de nadruk gelegd op het positieve effect van het systeem. De rijstroken zelf zijn negatief, aangezien er geen gewas kan groeien waar de landbouw-robots vaak rijden. Daarom, door de nadruk te leggen op de teeltbedden, toont het het belangrijkste voordeel van dit systeem: ongerepte vaste teeltbedden, waar de planten goed kunnen groeien.

bottom of page